Κόστος συμμετοχής

200€ ανά συμμετέχοντα
340€ για ζευγάρια


(συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο έντυπο υλικό* και ο ΦΠΑ)​

* Το βιβλίο «Ages and Stages» και το εγχειρίδιο ασκήσεων του εργαστηρίου

Πληροφορίες:
+30 210 8016 466

Διάρκεια
Το εργαστήριο διαρκεί συνολικά 24 ώρες και διεξάγεται σε 8 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά από συνεργάτες πιστοποιημένους από τον Οργανισμό Gordon Hellas.

Με το πέρας του εργαστηρίου, χορηγείται το πιστοποιητικό συμμετοχής.