Σκοπός και φιλοσοφία του εργαστηρίου

Το πρόγραμμα Υπέροχα Νήπια έχει σκοπό να προάγει μια υγιή και δυνατή σχέση του γονιού με το παιδί και να βοηθήσει στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Βασίζεται στις αρχές της θετικής (μη τιμωρητικής) πειθαρχίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και αντιλαμβάνεται την πειθαρχία ως εκπαίδευση του παιδιού και όχι ως επιβολή εξουσίας που επιφέρει την υπακοή μέσω του φόβου.

Με αναφορές στην αναπτυξιακή ψυχολογία, το εργαστήριο εφοδιάζει τους γονείς με γνώσεις για τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού στον σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα, καθώς και πώς αυτά συνδέονται με τη συμπεριφορά του. Επιπλέον, διδάσκει στους γονείς τρόπους για να βοηθήσουν και οι ίδιοι στην υγιή ανάπτυξη του νηπίου τους.

Βασισμένο στις δεξιότητες επικοινωνίες του Parent Effectiveness Training του dr Thomas Gordon και στις αρχές του βιβλίου How to talk so kids will listen and listen so kids will talk των Adele Faber & Elaine Mazlish, το εργαστήριο εφοδιάζει τους γονείς με τεχνικές για το πώς να ακούν το μικρό παιδί όταν αυτό είναι συναισθηματικά φορτισμένο, πώς να εκφράζουν τις δικές τους ανάγκες όταν η συμπεριφορά του παιδιού τους δεν είναι αποδεκτή και πώς να εμπλέκουν το παιδί στη διαδικασία εύρεσης λύσεων, ανάλογα με την ηλικία του. Τους μαθαίνει επίσης τρόπους να ενθαρρύνουν το παιδί και να ενισχύουν την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης του.

Το εργαστήριο, με βιωματικές ασκήσεις, τονίζει τη σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη του παιδιού και φέρνει το γονιό κοντά στον κόσμο του παιδιού μέσα από το παιχνίδι. Τέλος, δίνει χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για θέματα όπως ο ύπνος, το φαγητό, η υγιεινή, η εκπαίδευση στην τουαλέτα, που ταλαιπωρούν καθημερινά πολλούς γονείς.