Λίγα λόγια για τη Linda Adams

Η Linda Adams, δημιουργός του Εργαστηρίου Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Gordon Training International (GTI). Τα βιβλία της "Τα Μυστικά της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας" και "Effective Training for Women" που έχουν μεταφραστεί σε 13 γλώσσες, διδάσκουν τις βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξη προσωπικής ευθύνης και την οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας. Έχει δημιουργήσει μια σειρά από προγράμματα της GTI, όπως: Εργαστήριο Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, Εργαστήριο Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Αποτελεσματικής Επικοινωνίας για Γυναίκες, Εργαστήριο Επίλυσης Συγκρούσεων για ηγέτες και Εργαστήριο Επικοινωνίας Εφήβων.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην κοινωνιολογία από το κρατικό πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Ήταν σύζυγος και συνεργάτης του Dr. Thomas Gordon για 35 χρόνια. Η προσωπική της αποστολή είναι να καταστήσει το μοντέλο Gordon διαθέσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, πολιτισμούς και γλώσσες.