Περιγραφή του εργαστηρίου

Οι έννοιες, οι μέθοδοι και οι δεξιότητες που διδάσκονται σε αυτό το εργαστήριο είναι αυτές που διδάσκονται και στα εργαστήρια του δρ Thomas Gordon για ηγέτες, γονείς και δασκάλους. Λόγω της αναγνώρισης ότι η "Μέθοδος Gordon" είναι τελικά μια οικουμενική μέθοδος, εφαρμόσιμη σε όλες τις σχέσεις, ο οργανισμός Gordon Training International αποφάσισε να δημιουργήσει ένα εργαστήριο γενικής κατεύθυνσης. Αυτό το νέο εργαστήριο, το Εργαστήριο Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, σχεδιάστηκε από τη Linda Adams και απευθύνεται σε έναν ευρύτερο πληθυσμό, σε κάθε άνθρωπο δηλαδή που επιθυμεί να βελτιώσει και να εμπλουτίσει όλες ή κάποιες από τις σχέσεις του: στην κοινωνική του ζωή, στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο.

Το εργαστήριο βοηθά τους συμμετέχοντες να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους, να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις, τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους, να αντλήσουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις σχέσεις τους και να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Το εργαστήριο είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα 30 ωρών που διεξάγεται σε 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η αφομοίωση των δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες επιτυγχάνεται τόσο με παρουσιάσεις της θεωρίας του μοντέλου, όσο και με ασκήσεις, συζητήσεις ολιγομελών ομάδων και παιχνίδια ρόλων με έτοιμα σενάρια αλλά και πραγματικές  καταστάσεις, με παράλληλη καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές.