Κόστος συμμετοχής

200€ ανά συμμετέχοντα
340€ για ζευγάρια


(συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο έντυπο υλικό* και ο ΦΠΑ)​

* Το βιβλίο «Τα Μυστικά της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας» και το εγχειρίδιο ασκήσεων

Πληροφορίες:
+30 210 8016 466

Διάρκεια
Το εργαστήριο διαρκεί συνολικά 24 με 30 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, και διεξάγεται σε 8 έως 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά από συνεργάτες πιστοποιημένους από τον Οργανισμό Gordon Hellas. Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικής Επικοινωνίας αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ασκήσεις από το εγχειρίδιο ασκήσεων, παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις σε μικρές ομάδες.

Σε κάθε συμμετέχοντα δίδεται ένα σύνολο ενημερωτικού υλικού, που περιλαμβάνει το βιβλίο του Εργαστηρίου Αποτελεσματικής Επικοινωνίας και το αντίστοιχο εγχειρίδιο ασκήσεων. Με το πέρας του εργαστηρίου, χορηγείται το πιστοποιητικό συμμετοχής.