Ένα εργαστήριο δεξιοτήτων για ζευγάρια και όχι μόνο...

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου της «Αποτελεσματικής Επικοινωνίας».

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους και τις σχέσεις τους με τον/την σύντροφό τους, την οικογένειά τους, τους φίλους ή τους συναδέλφους τους. Διδάσκει δεξιότητες επίλυσης των συγκρούσεων, κάλυψης των αναγκών, διαχέιρισης  του άγχους και σχεδιασμού για την επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα μάθουν πρακτικούς και εφαρμόσιμους τρόπους

 • Να αποκαλύπτουν τον εαυτό τους, τις απόψεις, τις αξίες και τις ανάγκες τους αποτελεσματικά στους άλλους.
 • Να αναγνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ικανοποίησή τους.

 • Να αντιπαρατίθενται σε συμπεριφορές των άλλων οι οποίες τους εμποδίζουν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

 • Να λένε «όχι» χωρίς να αισθάνονται ενοχές.

 • Να επιλύουν τις συγκρούσεις, ενδυναμώνοντας τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές τους σχέσεις.

 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με σεβασμό προς τους άλλους τις συγκρούσεις αξιών στις σχέσεις τους.

 • Να βοηθούν τους άλλους όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ακούγοντάς τους ουσιαστικά.

 • Να αντιμετωπίζουν τον θυμό, τόσο τον δικό τους όσο και των άλλων.

 • Να διαχειρίζονται το άγχος τους.
 • Να θέτουν στόχους και να κάνουν τον απαραίτητο σχεδιασμό προκειμένου να τους επιτυγχάνουν.
 • Να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τον χρόνο τους.
 • Να προάγουν την προσωπική τους ανάπτυξη.

 •  

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΡΑ