Άλλο ένα πρόγραμμα ηγεσίας;

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας διαφέρει από τα περισσότερα προγράμματα ηγεσίας επειδή προσεγγίζει τις ηγετικές δεξιότητες σε ένα βαθύτερο και πιο ουσιαστικό επίπεδο. Οι δεξιότητες που διδάσκονται στο ΕΑΗ επιτρέπουν σε κάθε εταιρεία ή οργανισμό να δημιουργήσει την κατάλληλη βάση πάνω στην οποία μπορούν να συναρθρωθούν και άλλα συστατικά στοιχεία. Όπως κάποιες νέες εφαρμογές software απαιτούν το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα, έτσι και πολλά επιμέρους εργαλεία του management (π.χ. εργαλεία προώθησης σταδιοδρομίας, συστήματα καθοδήγησης ή βελτίωσης της ποιότητας κ.ά.) απαιτούν ένα ορισμένο επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων τις οποίες συχνά τα στελέχη τους δεν διαθέτουν. 

Επιπλέον, τα περισσότερα προγράμματα ηγεσίας χρησιμοποιούν θεωρίες για να ερμηνεύσουν και να κατηγοριοποιήσουν κάθε τύπο υπαλλήλου. Το ΕΑΗ όχι μόνο δεν επιχειρεί να κατηγοριοποιήσει τους ανθρώπους, αντιθέτως ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εγκαταλείψουν τις προκατασκευασμένες ταμπέλες και να επικεντρώνονται στην παρατηρήσιμη συμπεριφορά και στον τρόπο που αυτή επηρεάζει τους ίδιους, κάτι που προάγει την επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τους μαθαίνει να ακούνε ουσιαστικά και να επιλύουν συγκρούσεις με σεβασμό και με όρους win/win (κερδίζω/κερδίζεις).

Σε αντίθεση με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζονται σε γενικές θεωρίες, το ΕΑΗ βασίζεται στην πρωτοποριακή έρευνα ηγεσίας του δρ Thomas Gordon, ο οποίος δημιούργησε το μοντέλο λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων οι οποίες και υπαγορεύουν τη συμπεριφορά τους.  

Τέλος, το ΕΑΗ εδράζεται στην έρευνα και δεν στηρίζεται σε πειραματισμούς ούτε σε εικασίες. Έχει αποδειχθεί ότι οι δεξιότητες που διδάσκει εφαρμόζονται στην πράξη και φέρνουν άμεσα, αναγνωρίσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα.