Υποστηρικτικές συναντήσεις Follow-up

Η παρακολούθηση ενός και μόνο εργαστηρίου, όσο αποτελεσματικό κι αν είναι αυτό, συχνά δεν αρκεί για να επιφέρει μακροπρόθεσμη αλλαγή σε συμπεριφορές.

Η εκπαίδευση που παρέχει η Gordon Hellas είναι μια ολοκληρωμένη και συνεχιζόμενη μαθησιακή εμπειρία, ικανή να βοηθήσει ουσιαστικά την ανάπτυξη της εταιρείας σας. Περιλαμβάνει - μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης των 21 ωρών - υποστηρικτικές συναντήσεις follow-up και coaching εστιασμένα σε συγκεκριμένα προβλήματα της εταιρείας, ενισχύοντας τις προσπάθειες των στελεχών να χρησιμοποιών τις δεξιότητες και εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή του μοντέλου στον οργανισμό σας.