ΕΑΗ στο χώρο σας

Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής του εργαστηρίου ΕΑΗ στην εταιρία σας ή σε χώρο που επιλέγετε εσείς. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί ένα χρονοδιάγραμμα για το εργαστήριο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δικού σας οργανισμού. Επίσης, με μια συνάντηση, πριν από την πραγματοποίηση του εργαστηρίου, μπορούμε να συζητήσουμε σε ποια θέματα θα θέλατε να εστιάσει η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα σας προσφέρουμε, προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τα παιχνίδια ρόλων του εργαστηρίου, ώστε να ανταποκρίνονται στα ζητούμενα του δικού σας οργανισμού, έτσι ώστε τα θέματά τους να συνηχούν με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και να τους δημιουργούν μεγαλύτερο κίνητρο για συμμετοχή.

Εναλλακτικά, η Gordon Hellas παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής του εργαστηρίου στα γραφεία της στην Κηφισιά.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το κόστος, τον προγραμματισμό κ.λπ., παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλ: +30 210 8016 466
e-mail: info@gordonhellas.gr