Περιγραφή του εργαστηρίου

Τα εργαστήριά μας διεξάγονται από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές, πιστοποιημένους από την Gordon International. 

Πρόκειται για ένα βιωματικό και πρακτικό πρόγραμμα εκμάθησης δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, για κάθε δεξιότητα που διδάσκεται ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  1. Θεωρία: παρουσιάσεις, μελέτη υλικού και χρήση οπτικών βοηθημάτων.
  2. Συμμετοχή: παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις από το εγχειρίδιο ασκήσεων, εξάσκηση δεξιοτήτων.
  3. Διαδικασία: προβολή βίντεο, ομαδικές συζητήσεις, μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων που αφορούν την εξερεύνηση νέων πρακτικών και ιδεών.
  4. Εφαρμογή: Ανάθεση ασκήσεων δεξιότητας εκτός ομάδος και ανατροφοδότηση με συζήτηση στην ομάδα.

Ο αριθμός των εκπαιδευτών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καθοδήγηση της ομάδας στις ασκήσεις και τα παιχνίδια ρόλων.

Η συνολική διάρκεια του εργαστηρίου είναι 21 ώρες και μπορεί να διεξαχθεί είτε σε τρία 7ωρα (σε τρεις συνεχόμενες ημέρες ή μία την εβδομάδα) είτε σε εβδομαδιαίες συναντήσεις 4ώρων.

Το Εργαστήριο Αποτελεματικής Ηγεσίας (ΕΑΗ) παρέχεται και στην αγγλική και γερμανική γλώσσα.

Το ΕΑΗ διεξάγεται σε χώρο που επιλέγει η εταιρεία σας. Εναλλακτικά, η Gordon Hellas παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής του εργαστηρίου στα γραφεία της στην Κηφισιά.