Γίνετε συνεργάτης

Για να γίνετε συνεργάτης ΕΑΓ, πρέπει να πληρείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος για την πιστοποίησή σας να παρέχετε σε ομάδες γονέων το Μοντέλο Gordon
   
 2. Ηλικία άνω των 25 ετών
   
 3. Πανεπιστημιακές ή Μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με τον κλάδο της Ψυχολογίας / Συμβουλευτικής
   
 4. Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Ψυχολογίας / Συμβουλευτικής και αντίστοιχη Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ.
   
 5. Γνώση των Αρχών της Προσωποκεντρικής προσέγγισης.
   
 6. Προσωπική συνέντευξη.
   

Για περισσότερες πληροφορίες: +30 210 8016 466