ΕΑΔ στο χώρο σας

 

Υπάρχει η δυνατότητα να στείλουμε στο σχολείο ή στο χώρο σας έναν από τους συνεργάτες μας για να σχεδιάσετε μαζί ένα εργαστήριο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δικού σας προσωπικού. Θα σας βοηθήσουμε, πριν από την πραγματοποίηση του εργαστηρίου, να αναγνωρίσετε σε ποια θέματα θα θέλατε να εστιάσει η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα σας προσφέρουμε. Ταυτόχρονα, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ασκήσεις του εργαστηρίου, ώστε να ανταποκρίνονται στα ζητούμενα του δικού σας σχολείου ή οργανισμού, έτσι ώστε τα θέματά τους να συνηχούν με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και να τους δημιουργούν μεγαλύτερο κίνητρο για συμμετοχή.

Στα εξειδικευμένα αυτά εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν από 8 έως 20 άτομα, ενώ ο χρόνος διεξαγωγής τους καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το κόστος, τον προγραμματισμό κ.λπ., παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλ: +30 210 8016 466
e-mail: info@gordonhellas.gr