Κόστος συμμετοχής


220€ ανά συμμετέχοντα
(συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο έντυπο υλικό*)

* Το βιβλίο «Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Δασκάλου» και το εγχειρίδιο ασκήσεων

Πληροφορίες:
+30 210 8016 466

Διάρκεια
Το εργαστήριο διαρκεί συνολικά 24 με 30 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, και αποτελείται από 8 έως 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά από συνεργάτες πιστοποιημένους από τον Οργανισμό Gordon Hellas. Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Δασκάλου αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες, ασκήσεις από το εγχειρίδιο ασκήσεων, παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις σε μικρές ομάδες.

Σε κάθε συμμετέχοντα δίδεται ένα σύνολο ενημερωτικού υλικού, που περιλαμβάνει το βιβλίο του Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Δασκάλου, το αντίστοιχο εγχειρίδιο ασκήσεων, ένα αντίγραφο του Πιστεύω του Dr. Gordon. Με το πέρας του εργαστηρίου, χορηγείται το πιστοποιητικό συμμετοχής.