Κόστος συμμετοχής


230€ για έναν γονέα
370€ για ζευγάρια
(συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο έντυπο υλικό* και ο ΦΠΑ)

(*) Το βιβλίο “Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα” και το τετράδιο ασκήσεων και το βιβλίο "Πειθαρχία χωρός Τιμωρία".

Πληροφορίες:
+30 210 8016 466

Διάρκεια
Το εργαστήριο διαρκεί συνολικά 30 ώρες και διεξάγεται σε 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.
Πραγματοποιούνται τρεις κύκλοι το χρόνο (που αρχίζουν Οκτώβριο, Ιανουάριο και Απρίλιο) και είναι πρωινοί 10:00-13:00 ή απογευματινοί 19:00-22:00.


Τρεις ετήσιοι κύκλοι με έναρξη:

  • Αρχές Οκτωβρίου

  • Μέσα Ιανουαρίου

  • Μέσα Απριλίου


Το πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά από συνεργάτες πιστοποιημένους από τον Οργανισμό Gordon Hellas. Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Γονέα λαμβάνουν χώρα σε μικρές ομάδες γονέων και αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες, εγχειρίδιο ασκήσεων, εναλλαγή ρόλων και συζητήσεις σε μικρές ομάδες.

Σε κάθε συμμετέχοντα δίδεται πλήρες ενημερωτικό υλικό, που περιλαμβάνει το βιβλίο «Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα», το αντίστοιχο Εγχειρίδιο ασκήσεων, ένα αντίγραφο των Πιστεύω του Dr. Gordon. Με το πέρας των εργαστηρίων, χορηγείται το Πιστοποιητικό συμμετοχής.