Οφέλη εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας προσφέρει στα ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης των συγκρούσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση των δημιουργικών και γόνιμων εργασιακών σχέσεων.

 

Τι θα μάθετε

1. Πώς να αναγνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων και ανάλογα να επιλέγετε τα κατάλληλα εργαλέια για την αντιμετώπισή τους.

 2. Πώς αντιπαρατίθεστε στη μη αποδεκτή συμπεριφορά των άλλων με αμεσότητα και σεβασμό.

3. Πώς να ακούτε με ενσυναίσθηση τα προβλήματα των εργαζομένων, ώστε να νιώθουν ότι τους καταλαβαίνετε.

4. Πώς να επιλύετε αποτελεσματικά τις συγκρούσεις με τη Μέθοδο Μη Ήττας.

5. Πώς να επιλύετε τις συγκρούσεις αξιών με σεβασμό στην προσωπικότητα των άλλων.

6. Πώς να ενθαρρύνετε ουσιαστικά και να παρακινείτε την ομάδα σας.

7. Πώς να προλαμβάνετε ενδεχόμενες συγκρούσεις.

 

Πώς θα ωφεληθείτε εσείς και η εταιρεία σας

• Λιγότερες απουσίες και λιγότερες νέες προσλήψεις, καθώς οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν την εργασία και το εργασιακό τους περιβάλλον.

• Αυξημένη παραγωγικότητα, καθώς τα μέλη της ομάδας θα νιώθουν μεγαλύτερη αφοσίωση λόγω της ενθάρρυνσής τους να συμμετέχουν (Αρχή της συμμετοχής).

• Λιγότερη ένταση, καθώς τα προβλήματα και οι συγκρούσεις θα τίθενται επί τάπητος και θα επιλύονται, αντί να αγνοούνται, να αποφεύγονται ή να αντιμετωπίζονται με επιζήμιο τρόπο.

• Μεγαλύτερη δημιουργικότητα, πλουσιότερες επιλογές και περισσότερη ευελιξία, που θα παράσχει το ομαδικό πνεύμα.

• Εξοικονόμηση χρόνου που σπαταλιέται για τη διαχείριση αντιστάσεων και αντιρρήσεων, τη διαιτησία και την επίβλεψη. Αντίστοιχη επένδυση αυτού του χρόνου για ιδέες, σχεδιασμό και αποτελεσματική ηγεσία.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλ: +30 210 8016 466
e-mail: info@gordonhellas.gr