Οφέλη εργαστηρίου

 

Γιατί μία διδασκαλία είναι αποτελεσματική και μια άλλη όχι; Η απάντηση βρίσκεται στην ποιότητα της σχέσης δασκάλου-μαθητή. Αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ πιο καθοριστικός και σημαντικός από ό,τι διδάσκει ο δάσκαλος ή θέλει να μάθει ο μαθητής.

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου (ΕΑΔ) εφοδιάζει στους δασκάλους με τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων που είναι απαραίτητες για να αναπτύξουν ποιοτικές σχέσεις με τους μαθητές τους, έτσι ώστε να μειώσουν τις συγκρούσεις και να αποκτήσουν περισσότερο χρόνο πραγματικής διδασκαλίας-μάθησης. Εκατοντάδες χιλιάδες δάσκαλοι απ’ όλο τον κόσμο έχουν διαπιστώσει ήδη την εξαιρετική αποτελεσματικότητα του μοντέλου αυτού.

 

Τι θα μάθετε:

 • Πώς να μιλάτε ώστε οι μαθητές να σας ακούνε.

 • Πώς να θεσπίζετε τους κανόνες της τάξης έτσι ώστε να μην αναγκάζεστε να κοπιάζετε για την επιβολή τους.

 • Πώς να χειρίζεστε τα ζητήματα πειθαρχίας έτσι ώστε να ικανοποιείτε τις ανάγκες σας χωρίς να θίγετε την αυτοεκτίμηση του μαθητή.

 • Πώς να αποφύγετε τα προβλήματα της επιτρεπτικότητας και ταυτόχρονα πώς οι τάξεις σας να γίνουν πιο δημιουργικές και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών.

 • Πώς να επιλύετε τις συγκρούσεις με τρόπο που να νιώθετε και εσείς και οι μαθητές σας ικανοποιημένοι με τις λύσεις.

 •  

Πώς θα ωφεληθείτε:

 • Θα βιώνετε λιγότερη ένταση.

 • Οι μαθητές θα σας σέβονται, θα σας εκτιμούν και θα ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ανάγκες σας.

 • Θα έχετε λιγότερες αναστατώσεις και συγκρούσεις στην τάξη.

 • Θα αντιμετωπίζετε λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας.

 •  

Πώς θα ωφεληθούν οι μαθητές:

 • Θα βελτιωθούν οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

 • Θα αυξηθεί η υπευθυνότητα και ο αυτοέλεγχός τους.

 • Θα έχουν μεγαλύτερη διάθεση για συνεργασία και μάθηση.

 • Θα ενισχυθεί η ικανότητά τους για ομαδική συνεργασία.

 

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα:

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο ώστε οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν ενεργό ρόλο και δράση. Σε κάθε συνεδρία, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 1. Δομή: παρουσιάσεις, μελέτη υλικού και χρήση οπτικών βοηθημάτων.

 2. Συμμετοχή: ανταλλαγή ρόλων, ασκήσεις από το εγχειρίδιο ασκήσεων, εξάσκηση δεξιοτήτων.

 3. Διαδικασία: ομαδικές συζητήσεις, μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων που αφορούν την εξερεύνηση νέων πρακτικών και ιδεών.

 4. Εφαρμογή: ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες για την εδραίωση των δεξιοτήτων και θέσπιση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης. Επίσης, μελέτη του εγχειριδίου ασκήσεων και ανάθεση ασκήσεων δεξιότητας εκτός ομάδος.


 5.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλ: +30 210 8016 466
e-mail: info@gordonhellas.gr