Αντικείμενο εργαστηρίων

Το μοντέλο του dr Thomas Gordon σάς εξασφαλίζει τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία μπορείτε να βελτιώσετε τις σχέσεις σας, να επιλύσετε συγκρούσεις και να διεκδικήσετε τις ανάγκες σας.

Ήδη από το 1962, ο οργανισμός Gordon Training International παρέχει ανά τον κόσμο τις δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων στο εργασιακό, οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η Gordon Hellas και οι συνεργάτες της παρέχουν στην Ελλάδα τα εργαστήρια του dr Thomas Gordon για ηγέτες (Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας), γονείς (Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα) και δασκάλους (Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Αφορά κάθε οργανισμό που έχει στη σύνθεση του έμψυχου δυναμικού του ομάδες και ηγετικά στελέχη. Είναι ένα βιωματικό και πρακτικό πρόγραμμα εκμάθησης soft skills, το οποίο ενισχύει τις ικανότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων των εργαζομένων σε κάθε βαθμίδα της επιχείρισής σας. Αναπτύσσει τη συναισθηματική νοημοσύνη και στοχεύει στην οικοδόμηση αποτελεσματικών σχέσεων στο εργασιακό περιβάλλον και στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας και συλλογικότητας. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ικανοποίησης, της αφοσίωσης και του ζήλου των εργαζομένων, που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας για τον οργανισμό. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, την αυτονομία και το σεβασμό. Η σχέση γονέα - παιδιού είναι καταλυτική και οι δεξιότητες αυτές βοηθούν στη δημιουργία μιας αρμονικής και υγιούς σχέσης, ώστε τα αναπόφευκτα προβλήματα της καθημερινότητας να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και χωρίς εντάσεις και αγώνες εξουσίας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διδάσκει στον καθένα πώς να αναλάβει την ευθύνη τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική του ζωή και πώς να γίνει πιο αποτελεσματικός στις σχέσεις του με τους άλλους. Το εργαστήριο προσφέρει στους συμμετέχοντες δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, διεκδίκησης αναγκών, διαχείρισης του άγχους και σχεδιασμού για την επίτευξη προσωπικών στόχων. Στόχος του είναι να τους βοηθήσει να αντλήσουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις σχέσεις τους και να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Στοχεύει στη διεύρυνση του χρόνου διδασκαλίας-μάθησης και στη μείωση του χρόνου που καταναλώνει ένας δάσκαλος για να πειθαρχεί την τάξη. Παράλληλα, συμβάλλει στη βελτίωση της σχέσης δασκάλου - μαθητή, ώστε το περιβάλλον στην τάξη να γίνει πιο φιλικό και συνεργατικό, οι συγκρούσεις να επιλύονται με σεβασμό και δικαιοσύνη και η διδασκαλία να γίνει πιο αποτελεσματική. Οι δεξιότητες που διδάσκονται μπορούν να εφαρμοστούν και στην επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, με τους συναδέλφους δασκάλους και με τους γονείς των μαθητών.