ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ GORDON HELLAS

Παράλληλα, έχει εκδόσει στα Ελληνικά τα βιβλία του Thomas Gordon Τα μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα, Τα μυστικά του Αποτελεσματικού Δασκάλου και Τα μυστικά του Αποτελεσματικού Ηγέτη, καθώς και βιβλία σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μοντέλου αυτού (Πειθαρχία χωρίς τιμωρία, Ages & Stages - Στάδια Ανάπτυξης, Το τίμημα της αφθονίας, Τα μυστικά της Αποτελεσματικής επικοινωνίας, The baby book (υπό έκδοση), The attachment parenting book (υπό έκδοση)