ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ GORDON HELLAS

Παράλληλα, έχει εκδόσει στα Ελληνικά τα βιβλία του Thomas Gordon Τα μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα, Τα μυστικά του Αποτελεσματικού Δασκάλου και Τα μυστικά του Αποτελεσματικού Ηγέτη, καθώς και βιβλία σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μοντέλου αυτού (Πειθαρχία χωρίς τιμωρία, Οδηγός Γονέων για τα Αναπτυξιακά Στάδια (υπό έκδοση).