Αντικείμενο εργαστηρίων

Το μοντέλο του Δρ. Τόμας Γκόρντον σάς εξασφαλίζει τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή είτε να γεφυρώσετε σχέσεις που είναι τεταμένες, είτε να προλάβετε τη δημιουργία εντάσεων στις σχέσεις σας είτε να μειώσετε τα προβλήματα σε άλλες διαπροσωπικές σας σχέσεις. Παράλληλα, με το μοντέλο Γκόρντον μπορείτε να ενδυναμώσετε ήδη καλές σχέσεις, καθώς και να αναπτύξετε σχέσεις μακροχρόνιες, ικανοποιητικές και αποδοτικές.

Ήδη από το 1962, ο οργανισμός Gordon Training International παρέχει ανά τον κόσμο τις δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων ώστε να αντέχουν στο χρόνο - στο οικογενειακό, σχολικό και εργασιακό περιβάλλον. Η Gordon Hellas και οι συνεργάτες της παρέχουν στην Ελλάδα εργαστήρια για γονείς (Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα), δασκάλους (Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου) και ηγέτες (Εργαστήριο Αποτελεσματικού Ηγέτη).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ

Στοχεύουν αφενός στη δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που θα προάγει στα παιδιά σας την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, την αυτονομία, τη δημιουργικότητα και το κοινωνικό ενδιαφέρον και αφετέρου στη δημιουργία μιας ουσιαστικής και αρμονικής σχέσης γονέα-παιδιού, ώστε τα αναπόφευκτα προβλήματα της ζωής να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και πολιτισμένα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Στοχεύουν στη διεύρυνση του χρόνου διδασκαλίας-μάθησης και στη μείωση του χρόνου που καταναλώνει ένας δάσκαλος για να πειθαρχεί την τάξη. Παράλληλα, συμβάλλουν ώστε το περιβάλλον στην τάξη - που συχνά θυμίζει πεδίο μάχης - να εξελιχθεί σε ένα κατεξοχήν φιλικό και συνεργατικό περιβάλλον. Όταν προκύπτουν συγκρούσεις, επιλύονται με σεβασμό και δικαιοσύνη και με όσο το δυνατόν μικρότερες παρενέργειες. Δάσκαλοι και μαθητές μπορούν όχι μόνο να συνυπάρχουν ειρηνικά, αλλά και να απολαμβάνουν την πολύτιμη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ

Αφορούν όχι μόνο τις εταιρίες, αλλά και κάθε οργανισμό που έχει στη σύνθεση του έμψυχου δυναμικού του ομάδες και ηγετικά στελέχη. Τα εργαστήρια στοχεύουν σε ένα εργασιακό κλίμα που προωθεί τη συνεργασία, τη δημιουργική σύνθεση, την επίλυση προβλημάτων με σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση, την υγιή άμιλλα και την πρόοδο του οργανισμού συνολικά, αλλά και των μελών του ατομικά. Τα ηγετικά στελέχη δεν λειτουργούν με το να προβάλλουν την εξουσία τους, αλλά με το να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπο για τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργιών με κοινά οράματα και στόχους.